מוקד שירות:

03-9005838

תיוג צמיגים בהתאם לתקינה האירופאית החדשה

בחודש נובמבר 2012 נכנסה לתוקף תקנה מחייבת של האיחוד האירופי, לפיה כל צמיג חדש שיימכר במדינות האיחוד יהיה חייב לשאת עליו תג מידע, שיוצג בפני הקונה בנקודת המכירה, כלומר בצמיגיה. משרד התחבורה הישראלי החליט לאמץ את התקינה האירופאית, וקבע כי החל מה- 1 ליוני 2013 יחוייבו כל הצמיגים שיימכרו בישראל לשאת עליהם את התגים.


התגים החדשים כוללים שלוש תכונות בלבד, ללא אפשרות לשינויים או לתוספות, המוצגות בעיצוב אחיד ומוגדר מראש.

 

EC tyre label web rgb M

 

צריכת דלק (Fuel Efficency)

נתון זה, המופיע בצידו השמאלי העליון של תג הצמיג, משקף את ביצועי ההתנגדות לגלגול של הצמיג ומוצג במונחים של ההשפעה שיש לכך על צריכת הדלק. הסיווג מבוצע באותיות, מ- A (החסכוני ביותר) ועד ל- G (הבזבזני ביותר), באופן הדומה לזה המשמש לסיווג מכשירי חשמל כגון מקררים ומזגנים, כאשר האות D אינה בשימוש. ההבדל בין דרגה לדרגה הוא בין 0.18 ל- 0.24 ק"מ לליטר עבור רכב שצריכת הדלק שלו היא 15 ק"מ לליטר. על מנת לקבוע את הסיווג, על הצמיג להיבחן באמצעות תהליך אחיד באחד מתשעה מרכזי מבחן המאושרים ע"י האיחוד האירופי ונמצאים במדינות שונות ברחבי האיחוד.

 

אחיזה בכביש רטוב (Wet Grip)

נתון זה, המופיע בצידו הימני העליון של התג, משקף את מרחק הבלימה של הצמיג בקו ישר על משטח רטוב, כאשר גם כאן הסיווג הוא באותיות, מ- A (המרחק הקצר ביותר) ועד ל- G (המרחק הארוך ביותר). בשונה מבסעיף צריכת הדלק, כאן ישנן שתי אותיות בהן לא נעשה שימוש - D ו- G. ההבדל בין דרגה לדרגה הינו אורך של מכונית אחת עד שתיים, כלומר בין 3 ל- 6 מטר, כאשר הבלימה מתבצעת ממהירות של 80 קמ"ש. ההבדל במרחק הבלימה בין צמיג המסווג A לצמיג המסווג F הוא, אם כן, 18 מטר.


רעש חיצוני (Sound Wave)

מופיע בחלקו התחתון של התג, וכולל שלוש רמות של רעש חיצוני, המסומנות באמצעות קו אחד, שניים או שלושה, מהשקט אל הרועש, ובנוסף מצויינת רמת הרעש של הצמיג בדציבלים. הרעש נבדק באמצעות רכב החולף על פני מכשיר בדיקה כאשר המנוע מכובה.