מוקד שירות:

03-9005838

סימוני צמיג

על גבי הצמיג מופיעים סימונים רבים, המספקים מידע לגבי מקום ומועד ייצורו, תכונותיו והתקנים בהם הוא עומד. להלן איור המדגים את הנתונים העיקריים המופיעים על גבי הצמיג. 

 

סימוני צמיג

 

תיוג צמיגים עפ"י התקינה האירופאית - להסבר נוסף הקישו כאן

 

קוד עומס ומהירות מירביים - עפ"י תקנות משרד התחבורה, יש להתקין ברכב צמיגים שיהיו בעלי קודי מהירות ועומס שלא יהיו פחותים מאלה שקבע יצרן הרכב ושנרשמו ברשיון הרכב.

קוד העומס מסומן בספרות, כאשר כל ספרה מייצגת עומס מקסימלי המותר לאותו צמיג. למשל: 84 - 500 ק"ג, 89 - 580 ק"ג, 91 - 615 ק"ג. 

קוד המהירות מסומן באותיות, כאשר כל אות מייצגת את המהירות המקסימלית המותרת לנסיעה באותו צמיג. למשל: T - 190 קמ"ש, H - 210 קמ"ש, V - 240 קמ"ש.